SHEN ZHEN SHI SHE YU JU JIA JU YUANYI YOU XIAN GONG SI

Business address

HM REVENUE AND CUSTOMS RUBY HOUSE 8 RUBY PLACE ABERDEEN AB10 1ZP

Commodities traded

Download trade history for SHEN ZHEN SHI SHE YU JU JIA JU YUANYI YOU XIAN GONG SI (CSV)

Imported commodities